Dean’s List

PGDM 2020 - 2022 (10 Students)

Tharun P

Neha Ramesh

Subreetha Gopu

Umme Roomaan

Pranitha M N

Vignesh S Iyer

Shreya B Shetty

Aprameya T

Madhusudhana K S

Gutte Suraj Dnyanoba

PGDM 2019 - 2021 (10 Students)

Nithin Vinayak J

Vidyashree V

Adiganesh D S

Adi Ganesh, PGDM 2021

Malavika M

Amith V

Amith V, PGDM 2021

Prapthi V Murthy

Dhamini K R

Ashwin M V

Sanjana M S